Sven Kilhström kommer att förära Paradiet och besökare med liggande ljudmeditationer. Mer info kommer senare.