Titeln på dom 3 första tavlorna är:

1.Tack solen tack.

FRÅN SOLENS PERSPEKTIV.

Om vi alla människobarn för ett ögonblick kunde lyftas till solen

och se jorden med solens ögon skulle mycket förändras.

Vi skulle se jorden skifta från mörker till ljus, från natt till

dag och vi skulle se dom upplysta partierna med nya tankar.

Vi skulle inte se några gränser och vi skulle inte se någon skuld.

Vi skulle oxå se hur vi människobarn ödelägger stora delar av

denna lilla planet och förstör våra möjligheter till liv.

Vi skulle så gärna från solens perspektiv se jorden som en enhet

och att vi alla måste ta ansvar för våra liv och handlingar.

Vi skulle åter lyssna till trädens vishet och fåglarnas vackra budskap.

Vi skulle samlas och sjunga mer, Vi skulle känna kärlek till oss

själva och varandra och höra hjärtats röst

och vi skulle handla därifrån.....

2.TACK TILL DEN OVILLKORLIGA KÄRLEKEN!

Jag vill älska Dig utan att klamra mig fast

bedöma Dig utan att döma

förena mig med Dig utan att tränga mig på

inbjuda Dig utan att ställa krav

lämna Dig utan skuldkänslor

kritisera Dig utan att klandra Dig

och hjälpa Dig utan att förödmjuka Dig.

Om jag kan få samma saker av Dig

då kan vi verkligen berika varandra!

3.TACK FÖR DET EVIGA FLÖDET!

Tack solen tack.
: Tack solen tack.

Tack till den ovillkorliga kärleken
: Tack till den ovillkorliga kärleken

Tack till det eviga flödet.
: Tack till det eviga flödet.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


dopfund i Söraby