Magiskt laddad kärleksamulett

I den ovillkorliga kärlekens namn förenas det kvinnliga och det manliga i gudomligt flöde.

Stor: ca 18 cm. Pris 500:-
Liten: ca 4 cm. Pris 300:-

Beställ genom att maila artathillebilpunktse
(mailadressen är skriven med bokstäver för att undvika spam)