Framöver kommer det att bli öppna meditationer i Paradiset, med begränsat antal deltagare. Mer info kommer.